Giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Sau đây là một số điều cần lưu ý khi tham khảo giá cước vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

bạn đọc có thể tham khảo thêm biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô của nhà nước

Thành phần của giá cước vận tải hàng hóa

Cước phí vận tải được biết theo lý thuyết là chi phí cho chuyên chở hàng hoá. Tuy nhiên trong thực tế, chi phí phát sinh không chỉ từ việc chuyên chở. Nó còn bao gồm một số chi phí khác như:

Chi phí bốc dỡ

Đây là chi phí thường hay phát sinh nhất, đặc biệt là các mặt hàng cồng kềnh. Một số hàng cồng kềnh cần phải sử dụng phương tiện bốc dỡ. Do đó mới phát sinh thêm chi phí. Người gửi hàng cần xác định để biết cân nhắc. Lựa chọn giữa việc tự bốc dỡ hoặc uỷ thác cho bên vận tải làm việc này.

Chi phí thủ tục

Thường là thủ tục thông quan hàng hoá. Lưu ý là chi phí này chỉ phát sinh khi vận tải  xuất nhập khẩu. Thường thì người vận tải sẽ thông báo riêng về phí này. Nhưng có một số trường hợp là báo giá gộp, nên phí này sẽ được cộng dồn vào cước phí.

Chi phí ra vào trên lộ trình

Đây thường là các chi phí khi ra vào các nơi lấy hàng, các khu công nghiệp. Một số trường hợp khi lấy hàng bắt buộc phải ra vào khu vực này. Cho nên đây là chi phí phát sinh từ phía người gửi hàng. Vì vậy, người vận tải có quyền đôn thêm vào giá cước. Do đó người gửi hàng cần làm rõ vấn đề này.

Chi phí thêm cho các mặt hàng khó vận chuyển

Các cước phí được thông báo là dành cho các hàng hoá thông thường. Tuy nhiên, nếu hàng hoá gửi đi thuộc loại hàng khó chuyên chở thì cước sẽ tăng lên. Đó là các hàng dễ vỡ, hàng hoá chất, hàng tươi sống… Người gửi cần cân nhắc và làm rõ vấn đề này.

Các giá cước tương đương

Là việc xem xét cước giữa các nhà vận tải cho cùng một tuyến đường. Có một số trường hợp cước phí khá chênh lệch. Bởi vì tuy cùng một tuyến đường nhưng mức độ dịch vụ sẽ khác nhau. Ví dụ như khi vận tải xuất nhập khẩu, xe liên vận sẽ đắt hơn xe thường. Bởi vì xe này có thể di chuyển tự do an toàn trong vùng nội địa nước ngoài.

Trọng lượng tính cước

Thông thường khi tính cước phí vận chuyển sẽ phải dựa vào trọng lượng. Tuy nhiên, trọng lượn ở đây có 2 loại. Một là trọng lượng thực tế, hai là trọng lượng thể tích. Trọng lượng thể tích được tính trên cơ sở thể tích của hàng hoá. Và nhà vận tải sẽ lấy giá trị cao hơn để tính cước phí.

1 Số công ty vận tải trên thị trường:

Vận tải trong nước và quốc tế:

Bạn lòng ghi rõ nguồn bài viết khi chia sẻ:

http://chanhxecampuchia.com/van-tai-duong-bo/van-tai-hang-hoa/gia-cuoc-2/

Bản quyền thuộc về ChanhXeCPC