Thủ tục hải quan

Khái niệm

Thủ tục hải quan là gì? Mọi việc di chuyển hàng hoá ra hay vào một nước đều phải được hải quan quản lý. Do đó phải làm một số thủ tục, khai báo, nộp thuế cho hải quan. Đó là khái niệm thủ tục hải quan.

Thông quan hàng hoá là gì? Đơn giản là cách gọi khác của làm thủ tục hải quan, là thủ tục thông quan.

Thông quan hàng hoá tiếng anh là gì? Là custom declaration. Thủ tục hải quan tiếng Anh cũng sử dụng từ này.

Quy trình thủ tục hải quan

Ở trên đã tìm hiểu về khái niệm, vậy thế nào là thông quan? Các bước làm thủ tục hải quan còn phải phụ thuộc vào thông quan hàng hoá loại gì? Từ đó mới xác định được là quy trình thủ tục nhập khẩu hàng hóa hay là thủ tục hải quan xuất khẩu.

Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu

Đây là thủ tục xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Bước 1: Khai thông tin EDA

Khai thông tin trên nghiệp vụ EDA. Sẽ có khoảng 109 các chỉ tiêu cần phải điền thông tin vào. Sau đó hãy gửi các thông tin đã khai nhận lên VNACCS. Các chỉ tiêu liên quan về thuế suất, giá trị sẽ được tính toán. Sau đó kết quả sẽ xuất ra màn hình EDC.

Bước 2: Kiểm tra thông tin

Mọi thông tin từ hệ thống đều phải được kiểm tra lại. Sau khi đã đảm bảo các chỉ tiêu đều đúng hãy gửi tờ khai lên hệ thống.

quy trình làm thủ tục hải quan

Bước 3: Phân luồng

Luồng xanh:

  • Trường hợp không thuế: nộp tờ khai hải quan và nhận hàng.
  • Trường hợp có thuế:
  • Sử dụng hạn mức, bảo lãnh: Hệ thống kiểm tra chỉ tiêu liên quan đến hạn mức. Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì tiếp tục với trường hợp trên.
  • Trả tại chỗ: Hệ thống báo lượng thuế phải đóng và làm theo bước trên sau khi đã đóng đủ thuế.

Xem hàng hóa nào thuộc luồng xanh tại đây.

Luồng vàng:

Chủ hàng nhập khẩu hàng hoá gửi bảng mềm tờ khai hải quan để hải quan kiểm tra. Bản mềm cũng đi kèm các chứng. Trường hợp bộ chứng từ không hợp lệ sẽ được yêu cầu sửa đổi. Cho đến khi chứng từ được chấp nhận sẽ cho làm với hải quan. Hải quan thẩm định và có mọi quyền đặt nghi vấn. Nếu như đã được đáp ứng đầy đủ thì sẽ cho nhập tiếp thông tin để đến bước thông quan.

Luồng đỏ:

Đây là trường hợp kém may mắn là hàng hoá bị kiểm tra thực tế.Chủ hàng trình bày hồ sơ khai hải quan đầy đủ. Ở hải quan sẽ có một nhân viên kiểm tra hàng hoá. Nếu như mọi thông tin đều đáp ứng thì sẽ cho chủ hàng tiếp tục thông quan. Nhưng nếu hàng hoá bị phát hiện sai lệch với lời khai thì sao? Lô hàng sẽ bị trình bày lên hải quan cấp trên để định đoạt. Vì vậy phải kiểm tra đầy đủ thông tin hàng hoá.

Quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu

Sau đây là quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu. Nếu như để ý có thể thấy chúng khá tương đồng với quy trình xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.

Bước 1: Khai thông tin IDA

Chủ hàng khai thông tin IDA trước khi khai thông tin IDC. IDA gồm 133 chỉ tiêu, chủ hàng khai đầy đủ thông tin nhập khẩu hàng hoá. Sau đó chủ hàng phải gửi đến VNACCS. Hệ thống sẽ cho đầy đủ kết quả tương ứng với lời khai rồi tiếp tục khai IDC.

Bước 2: Kiểm tra thông tin phản hồi

Sau khi khai báo IDA sẽ nhận được phản hồi từ hệ thống. Chủ hàng xem kĩ  thông tin ghi trong phản hồi. Trường hợp có lỗi sai phạm hãy sử dụng hệ thống IDB để chỉnh sửa lại bằng IDA một lần nữa. Nếu nhận thấy thông tin đã chính xác, chủ hàng gửi lại đến hệ thống để đăng kí tờ khai.

1.jpg

Bước 3: Phân luồnghải quan

Các thủ tục ở quy trình thông quan hàng hóa nhập khẩu giống với xuất khẩu.