Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container

Hàng lẻ

Hàng lẻ vốn là tổng hợp các mặt hàng gửi từ nhiều chủ hàng. Do đó để tiến hành giao nhận cần phải phân loại chúng. Việc này sẽ không được tiến hành tại cảng mà sẽ ở kho CFS. Đây là đơn vị chuyên hoá xử lý hàng lẻ, là kho khai thác hàng lẻ.

Kho CFS  được trang bị chuyên môn chỉ để xử lý các mặt hàng lẻ trong container. Mọi thủ tục, quy trình giao nhận đều mang tính đặc thù. Tuy nhiên, các bước cơ bản là lấy hàng từ Cảng, khai thác hàng tại kho. Đồng thời, họ cũng tiến hành trả vỏ cont về cho bãi container.

Các thủ tục thông quan cũng sẽ phải làm tại kho CFS. Bởi vì đây là thời điểm phá chì mở cont đối với hàng lẻ. Sau khi thông quan thì hàng sẽ được lưu vào kho chờ người nhận đến và giao hàng.

Hàng nguyên

Đối với hàng nguyên thì thủ tục diễn ra bình thường. Thủ tục thông quan cũng diễn ra tại bãi container lúc người nhận đến nhận hàng.

Hàng nguyên được tiết kiệm chi phí ở khâu giao trả container. Bởi vì container không phải di chuyển đi đâu cả mà được đặt ngay tại Cảng. Tuy nhiên, một nhược điểm là lại phát sinh thêm khi lưu container. Nếu như người nhận hàng đến nhận càng trễ thì phí này càng cao.

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Ở đây sẽ nói đến những công việc trên phương diện của người nhận hàng nhiều hơn

Hàng lẻ

Hàng lẻ cũng như đã trình bày ở phần hàng container ở trên. Chúng được đặt tại kho CFS. Vì vậy, mọi công việc nhận hàng cũng sẽ đặt tại kho CFS. Trong trường hợp này, mọi chứng từ nhận hàng đều phải được chuẩn bị trước khi đến kho CFS lấy hàng.

Hàng nguyên

Việc giao nhận hàng nguyên diễn ra bình thường tại Cảng. Vì vậy về mặt thủ tục cũng sẽ phải tuân theo các nguyên tắc truyền thống. Mọi công việc giao hàng sẽ được bắt đầu kể từ khi thông báo hàng đến được gửi đi. Các khâu thủ tục có thể được tóm tắt như sau:

  • Đổi B/L lấy D/O
  • Đổi D/O lấy giấy giao nhận cont
  • Thủ tục kiểm hoá thông quan
  • Đổi D/O lấy giấy xuất kho
  • Lấy hàng

Ở cả hai trường hợp đều sẽ có lúc người nhận hàng không phải là chủ hàng. Họ có thể uỷ thác các pháp nhân khác làm việc này giúp mình. Và thường là người giao nhận Tuy nhiên thì thủ tục là như nhau cho dù là ai đến lấy hàng.

Các thủ tục lấy hàng

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Ở trên đã đề cập rất nhiều về chứng từ có tên gọi là D/O. D/O là Delivery Order là chứng từ mà bên hãng tàu giao cho người nhận sau khi họ đến trình bày vận đơn.

D/O được sử dụng trong hai khâu chủ yếu

Thứ nhất là để lấy phiếu giao nhận container. Không chỉ D/O mà bên Cảng cũng sẽ yêu cầu một số loại chứng từ khác. Đó là packing list, invoice.

Thứ hai là lấy giấy xuất kho. Sau khâu này, người nhận được trao hàng và chở về kho riêng của mình

Bạn lòng ghi rõ nguồn bài viết khi chia sẻ:

http://chanhxecampuchia.com/van-tai-duong-bo/quy-trinh-giao-nhan-hang/nhap-khau-dg-bien/

Bản quyền thuộc về ChanhXeCPC