Quy trình giao nhận hàng lẻ

Quy trình giao nhận hàng lẻ

Sau đây là các thủ tục làm hàng lẻ nhập khẩu dưới trách nhiệm của một người giao nhận (forwarder). Đây là những thủ tục tính từ khi hàng đã được lên tàu và chuẩn bị đến cảng.

Thông báo hàng đến và lấy giấy giao hàng

Khi hàng sắp sửa cập bến, bên agent (đại lý hay hãng tàu) sẽ gửi thông báo hàng đến cho bên forwarder. Thông báo này dân chuyên ngành gọi là Notice of Arrival.

Ngay khi nhận được thông báo này, người giao nhận sẽ phải đến cơ quan hãng tàu để lấy D/O. Trong đó, các chứng từ cần trình bày với hãng tàu bao gồm vận đơn, giấy giới thiệu từ bên chủ hàng. Trong đó, chú ý vận đơn ở đây là vận đơn chủ Master B/L. Đây là vận đơn mà chủ tàu đã cấp cho người giao nhận tại đầu xuất khẩu. Ngoài ra, khi đến lấy D/O thì người giao nhận cần phải đóng một số phụ phí khác. Chúng thường sẽ được liệt kê trong Notice of Arrival.

quy trình giao nhận hàng lẻ

Thông quan hàng hóa

Cùng lúc với việc lấy D/O là phải truyền tờ khai hải quan. Kết quả phân luồng sau sẽ được thông báo cho chủ hàng cho việc đóng thuế. Sau đây là một số chứng từ quan trọng cho việc thông quan. Bộ chứng từ cần để thông quan hàng:

  • Tờ khai thông quan đã làm trước đó
  • Vận đơn cả hai loại House và Master
  • Văn bản đề nghị giao hàng
  • Giấy giới thiệu của chủ hàng
  • Phiếu đóng gói hàng hoá
  • Hoá đơn
  • Lệnh giao hàng D/O
  • Các giấy tờ khác như giấy chứng nhận nguồn gốc, giấy kiểm dịch

Người giao triển khai thông quan hàng hoá để đến hải quan thanh lý. Trường hợp tờ khai ra luồng vàng và luồng đỏ thì phải qua khâu kiểm tra chứng từ hoặc kiểm hoá hàng hoá. Sau đó sẽ được đóng mộc và giải phóng cho lấy hàng.

Chuyển hàng từ kho CFS đến giao cho khách

Phải đảm bảo rằng hàng hoá đã được thông quan. Mã vạch đã được đóng dấu thông quan. Người giao nhận mang theo phiếu xuất kho đến CFS để giải phóng lô hàng. Lúc này nhân viên tại kho sẽ căn cứ vào đó và lấy hàng từ kho.
Để cho tiến trình trôi chảy, hãy liên hệ trước với chủ hàng. Đảm bảo rằng họ có nơi nhận hàng đã sẵn sàng cho việc giao nhận cuối cùng.

Bạn lòng ghi rõ nguồn bài viết khi chia sẻ:

 http://chanhxecampuchia.com/van-tai-duong-bo/quy-trinh-giao-nhan-hang/le/ ‎

Bản quyền thuộc về ChanhXeCPC