Quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty

Quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty

B1.Lấy lệnh giao hàng

Lệnh giao hàng có thể được lấy sau khi có thông báo. Đây gọi là thông báo hàng đến cho hãng tàu cung cấp. Và thường việc đi lấy lệnh giao hàng gọi là đi đổi lệnh. Khi đi đổi lệnh thì ngoài B/L cần đem theo cáo giấy tờ khác. Nó cũng sẽ được yêu cầu kèm trong thông báo hàng đến. 

B2.Làm thủ tục hải quan nhập khẩu

Đảm bảo đầy đủ giấy tờ

Bộ giấy tờ cần để làm thủ tục hải quan nhập khẩu cần có

 • Tờ khai hải quan: ít nhất là 2 bản giao cho 2 bên giữ
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá: chỉ cần bản photo
 • Hoá đơn: bản gốc
 • Giấy đóng gói hàng: bản gốc
 • Giấy uỷ quyền của chủ hàng nhập khẩu

Lấy kết quả phân luồng

Sau khi truyền tờ khai thì sẽ có kết quả phân luồng.

Phân luồng hải quan

Hoàn tất thủ tục ở cảng

Kết quả ra xanh

Đăng ký tờ khai

Để đăng ký tờ khai cần mang theo một số chứng từ:

 • Tờ khai hải quan
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá
 • Hoá đơn
 • Giấy đóng gói hàng
 • Giấy uỷ quyền của chủ hàng nhập khẩu
 • Lệnh lấy hàng
 • C/O, giấy kiểm dịch nếu có
Tính thuế và đóng thuế

Thuế điền trong tờ khai là do người làm đơn tự điền. Vì vậy hải quan sẽ phải kiểm tra lại mức thuế này rồi mới cho tiến hành đóng thuế. Thuế có thể nộp ngay hoặc nộp sau.

Trả giấy khai hải quan

Kết quả ra đỏ

Đăng ký tờ khai+Tính thuế và đóng thuế

Giống luồng xanh

Kiểm tra hàng hoá

Phải tự sắp xếp thời gian với hải quan, chủ yếu với người kiểm hoá. Thông báo với người kiểm hoá thời gian đi nhận hàng. Bởi vì đây là người trực tiếp làm thủ tục kiểm tra hàng hoá rồi mới nhận hàng được.

Làm thủ tục để cắt seal. Ngoài ra cần mua seal mới để sau đó đóng seal sau khi kiểm tra. Về thủ tục cắt seal phải có nhân viên tại Cảng đảm nhiệm. Sau khi đã mở cont thì người giám định bên hải quan kiểm tra hàng hoá. Khi đã hoàn tất thì dùng seal mới đóng lại.

quy trình nhập khẩu hàng hóa

 

Trả tờ khai hải quan

B3.XuấEIR

EIR là phiếu giao nhận container. Phiếu này có thể lấy tại phòng thương vụ ở Cảng và cần 1 bản gốc lệnh giao hàng để lấy.

B4.Thanh lý Hải quan 

Sau khi thanh lý hải quan thì sẽ được đóng mộc vào phiếu EIR. Lưu ý rằng các chứng từ cần phải nộp gồm lệnh giao hàng, tờ khai Hải quan và phiếu EIR.

Sau khi đã được đóng mộc vào EIR thì có thể đến kho lấy hàng.

Quy trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển

Sau đây là các bước thực hiện quy trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển. Bài viết này chỉ giới thiệu trên phương diện người mua tức là người nhập khẩu. Vì thế khung thời gian sẽ xoay quanh từ lúc hàng chuẩn bị cập bến nước nhập khẩu.

Như ta đã biết trong vận tải biển, người ta chỉ có thể lấy hàng khi trình bày được B/L tức vận đơn cho hãng tàu. Tuy nhiên, ngoài B/L thì thủ tục lấy hàng còn nhiều khâu sau đó. Không phải là cứ giao B/L là có thể thong thả lấy hàng về. Sau đây là những bước cơ bản để nhận một lô hàng.

 

Ngoài B/L thì còn cần chuẩn bị các chứng từ khác như:

Contract, Invoice, Packing list và tờ khải hải quan.

Đổi lệnh D/O

B/L được coi là tiền thân của D/O. Vậy D/O là gì? Là Delivery Order tức là lệnh giao hàng. Đây là chứng từ của hãng tàu cấp cho người nhận sau khi trình bày B/L. Nó là bằng chứng thay thế cho B/L, cho biết người giữ nó có đủ điều kiện để nhận hàng.

Trong giai đoạn đổi lệnh D/O thì người nhận hàng cần phải đóng một số phụ phí khác như phí nội địa hoặc tiền cược cont.

Nhận hàng

Chứng từ cần lấy tiếp theo là phiếu EIR, tức là giấy giao nhận container. Bên kho vận chỉ chấp nhận trả hàng khi trình bày được giấy này, chứ không phải B/L hay DO. Vì vậy cần đổi D/O để lấy EIR tại phòng thương vụ cảng.

Các loại mặt hàng cần kiểm hoá thì sẽ được thực hiện sau khâu này. Kết quả kiểm định cũng sẽ được đóng mộc lên phiếu EIR. Sau khi đã hoàn tất thủ tục thì đã đủ điều kiện để nhận hàng.

Bạn lòng ghi rõ nguồn bài viết khi chia sẻ:

Bản quyền thuộc về ChanhXeCPC