Quy trình giao nhận hàng lẻ

Sau đây là các thủ tục làm hàng lẻ nhập khẩu dưới trách nhiệm của một người giao nhận (forwarder). Đây là những thủ tục tính từ khi hàng đã được lên tàu và chuẩn bị đến cảng. Thông báo hàng đến và lấy giấy giao hàng Khi hàng sắp sửa cập bến, bên agent … Đọc tiếpQuy trình giao nhận hàng lẻ

Quy trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển

Sau đây là các bước thực hiện khi nhập khẩu hàng nguyên FCL. Là quy trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển. Các tiến trình này giành cho người chủ hàng bên mua. Tức là đang ở nước kinh doanh và đợi tàu đến để lấy hàng. Đây cũng là quy trình nhập khẩu … Đọc tiếpQuy trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển

Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty Gom lại các chứng từ cần thiết Đây là những giấy tờ cần trình bày khi đi nhận hàng. Gồm có: Hoá đơn và Packing list; tờ khai hải quan và vận đơn đường biển. Đi lấy D/O Công việc này sẽ xảy ra sau khi … Đọc tiếpQuy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy trình giao nhận hàng hóa tại kho

Sau đây là quy trình giao nhận hàng hoá tại kho CFS. Các tiến trình được trình bày dưới đây sẽ là thuộc trách nhiệm của người bên kho CFS. Chuẩn bị chứng từ Thường thì các chứng từ sẽ được cung cấp từ phía bên vận chuyển hoặc bên thuê kho. Các chứng từ … Đọc tiếpQuy trình giao nhận hàng hóa tại kho

Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Phân luồng hải quan

Lấy D/O Thường trong 1 hay 2 ngày trước khi hàng về sẽ có thông báo. Việc đi lấy D/O được gọi là đi đổi lệnh. Bởi vì nó lấy vận đơn để đổi lấy D/O. Ngoài ra khi đi đổi lênh cũng phải cầm theo giấy giới thiệu và giấy báo nhận hàng. Thông … Đọc tiếpSơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container Hàng lẻ Hàng lẻ vốn là tổng hợp các mặt hàng gửi từ nhiều chủ hàng. Do đó để tiến hành giao nhận cần phải phân loại chúng. Việc này sẽ không được tiến hành tại cảng mà sẽ ở kho CFS. Đây là đơn … Đọc tiếpQuy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển